Arduino'larınızı test edebileceğiniz en basit kod bir led yakıp söndürme kodudur. Unutmayın "Her şey bir led yakıp söndürme ile başlar"


Malzeme Listesi

 • Arduino UNO

Kod

pinMode() Fonksiyonu Arduino üzerindeki kodları giriş çıkış modunda ayarlamamızı sağlar.
Örneğin; pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT); komudu ile dahili LED'imizi çıkış olarak tanımladık.

digitalWrite() Fonksiyonu pinlere sayısal sinyal çıkışı yazdırmamızı sağlar.
Örneğin; digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH); komudu ile LED'e yüksek gerilim yani mantık '1' çıkışı yazdırdık.
Arduino UNO için çalışma gerilimi mantık '1' karşılık olarak 5V gerilimi ifade etmektedir.

delay() Fonksiyonu kodun belirlenen süre içerisinde beklemesini sağlar.
Örneğin; delay(1000); komudu 1000 milisaniye yani 1 saniye bekleme olacağını ifade eder.


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/* Arduino Blink Kodu

 Arduino üzerindeki Led'in
 1sn yanıp 1sn sönmesini sağlayan kod

 İsmail Eren Akkuş tarafından
 6 Temmuz 2021 tarihinde yazıldı

 https://www.electronicspider.com/
*/

void setup() {
 // Dahili LED digital pin çıkış olarak tanımlandı.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// Loop içerisine yazılan kod sürekli tekrar edecek
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // LED'i yaktık (HIGH = Yüksek voltaj = 5V)
 delay(1000);            // 1sn bekleme
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // LED'i söndürdük (LOW = Düşük voltaj = 0V)
 delay(1000);            // 1sn bekleme
}