C programlama #Bölüm 1# hello world!

Ekrana “Merhaba Dünya!” yazdırmak bütün programlama dillerinin ilk başta öğrenilen programlama dünyasına açılan kapısıdır. Programlamanın temellerini öğrenmek için ekrana mesajımızı yazdıracağız.Şimdi hemen örnek kod üzerinde görelim.

1
2
3
4
5
6
#include <stdio.h> //dahili kütüphane aktif edilir

int main()
{
   printf("Merhaba Dunya!");
}

Örnek kod üzerinde ilk önce dahili kütüphanemizi çağırdık.

Daha sonra bir ana fonksiyon ve fonksiyon bloğu oluşturduk.

Bu bloğun içerisine dahili kütüphaneden ekrana yazdırma komutu olan printf fonksiyonu çağırıldı.

Yazdırmak istediğimiz mesajı " " sembolleri arasına yazdık. (Bu işaret çift tırnak işareti değil. Genellikle klavyelerde ESC tuşunun altındaki tuşta yer alır.)

Satırı bitirdiğimizi ; sembolü ile gösterdik.


ilk satırda // işaretinden satırın sonuna kadar yazılan ifadeler bilgisayar tarafından okunmaz. Bu yazıları kendimiz veya başka bir yazılımcı için yorum ifadesi olarak bırakabiliriz.


Bir sonraki bölümümüzde printf fonksiyonu ile ekrana sayı yazdıracağız. Daha sonra bu sayıları kod içerisinde dinamik olarak nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. Bu makaleye buradan ulaşabilirsiniz.