C programlama #Bölüm 10# Arttırıp Azaltma Operatörleri

Değişkenlerimiz üzerinde işlem yapmayı öğrenmiştik. Şimdi basit bir örnek ile tekrar edelim.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3;
  a = a + 1;
 
  printf("%d", a);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi değişken basit bir arttırılarak ekrana yazdırılmış. Yani terminal ekranına 4 yazdırılmış oldu. Peki bu aritmetik işlemi daha kolay nasıl yazabiliriz?

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3;
  a += 1;

  printf("%d", a);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde gördüğümüz işlem daha kolay bir yazıma sahiptir. += sembolü sayının değişkenin değerinin üzerine ekleneceğini ifade eder.


Bir kod yazılırken değişken bir sayı arttırılmak istendiğinde genellikle arttırıp azaltma operatörleri kullanılır. Şimdi bu operatörlere ve kod üzerinde kullanımlarına bakalım.

OperatörKullanım Şekli
a++Önce kullan, sonra arttır
++aÖnce arttır, sonra kullan
a--Önce kullan, sonra azalt
--aÖnce azalt, sonra kullan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int a=3;
  a++;

  printf("%d", a);
}

Örnek kod üzerinde gördüğümüz işlem diğer yöntemlerden farklı ve en çok kullanılan yöntemdir. Bu kod da çalıştırıldığı zaman terminal ekranında 4 sayısı yazmış olur.


a++ ve ++a operatörleri arasında fark artı işareti değişken adından sonra geliyorsa arttırma işlemi kullanıldıktan sonra yapılacak. Eğer önce geliyorsa kullanılmadan önce işlem yapılacak. Tamam tamam, biraz karışık oldu, hemen bir örnek üzerinde görelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int a=3;
  a++;

  printf("%d", a);
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi a değişkeni önce yazdırılmış, daha sonra 1 sayı arttırılmış. Ancak b değişkeni önce arttırılıp, daha sonra ekranda yazdırılmış. Bu sayede terminal ekranında a değişkeni 3, b değişkeni 4 olarak yazdırılmış oldu.


Bunu bir işlem ile daha görelim. Ne dersiniz?

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3, b=3;
  b = a++ * b;

  printf("%d", b);
  printf("%d", a);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi a değişkeni değeri daha arttırılmadan b değişkeni değeri ile çarpılmış ve bu şekilde b değişkenine atanmış. Yani terminal ekranında b değişkeni 9, a değişkeni ise 4 olarak yazdırılmış oldu.