C programlama #Bölüm 11# Karşılaştırma Operatörleri

Yavaş yavaş farklı ifadeleri birbirleri ile karşılaştırmaya başlıyoruz. Matematikte mantıksal işlemleri tanımlayan ingilizce bir kelimeyi anlamamız gerekiyor. Bu kelime boolean (bool) bilgisayar matematiğin mantıksal veri taşıyan bir veri tipi ve bu veri tipinin alabileceği iki değer var. Ya doğru olabilir yada yanlış olabilir.

Bir örnek verecek olursak kodumun içerisinde 5 < 3 ifadesi yazıyor. Bu karşılaştırma durumu yanlış olacağından bool veri tipimiz false (yanlış) değerini alacaktır.


İşlemlerOperatör
Büyüktür>
Küçüktür<
Büyük eşittir>=
Küçük eşittir<=
Mantıksal eşittir==
Eşit değildir!=

Karşılaştırma operatörlerin c programlama dilindeki kullanımları tabloda gösterilmiştir. Şimdi bilgilerimiz taze iken, hiç vakit kaybetmeden bir örnek ile pekiştirelim.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
#include<stdio.h>

int main(){
  int x = 0;
  int y = 10;
  int z = 20;

  x = y < z ? y : z;
  printf("%d", x);

  return 0;
}

Örnek kodu derleyip çalıştırdığımızda terminal ekranında 10 değerini çıktı olarak çıktığını görüyoruz. Burada farklı bir kod satırı gördük. Aritmetik işlemin yapıldığı satırda x değişkeni yerini gelecek durum için y < z ifadesinin durumuna baktık. Eğer durum true (doğru) ise a = y olsun, eğer durum false (yanlış) ise a = z olacak.