C programlama #Bölüm 17# For Döngüsü

Öğreneceğimiz döngülerin sonuna geldik. Daha önce döngülerin döngü koşulunu sayaç olarak tanımladığımız döngülerimiz vardı. Belirli sayılarda döngülerimizi for döngüsü olarak tanımlayabiliriz.

Örnek üzerinde görünce sayıları daha iyi anlayacağız.1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include<stdio.h>

int main(){
  for(int i=0 ; i<41 ; i++) {
     printf("%d. Masallah", i);
  }

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde de görüldüğü gibi ekrana 41 kere Masallah yazmak döngüleri kullanmadan çok uzun sürebilir. Burada döngü sayısı belli olduğu için for döngüsü kullanmak daha mantıklı hale gelmiş oldu. 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
#include<stdio.h>

int main(){
  int not = 0, top = 0, i=0;

  for(i=0 ; i<3 ; i++) {
     printf("%d. Ogrencinin Notunu Giriniz:", i);
     scanf("%d", &not);
     toplam = toplam + not;
  }

  printf("Ogrencilerin ortalaması %d", top/3)

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde sayısı belli olan 3 öğrencinin notlarının ortalamasını alan kodu inceleyelim. Bir önceki örnekte olduğu gibi i değişkeni sayacı belirtir. Sayacın genel olarak sıfırdan başlatılır. Bu sayede koşulumuzu küçük eşit işareti yerine sadece eşit işareti ile gösterebiliriz. (Sıfırı da saydığımız için) Aynı zamanda bu değişken döngü içerisinde tam sayı olarak tanımlanacağı gibi döngü başlamadan önce de tanımlanabiilir.


Kullanım yapısını şu şekilde özetleyebiliriz.

for(Sayaç başlangıç değeri ; koşul ; artış miktarı){
}