C programlama #Bölüm 9# Aritmetik Operatörler

Çok iyi ilerliyoruz. İhtiyacımız olan bütün değişken tiplerini ayrıntılarıyla öğrendik. Yavaş yavaş değişken üzerinde işlem yapmaya başlıyoruz. İlk başta aritmetik işlemler ile başlayacağız.

İşlemOpetatör
Toplama+
Çıkartma-
Çarpma*
Bölme/
Mod (Bölümünden Kalan)%

Aritmetik operatörlerin c programlama dilindeki kullanımları tabloda gösterilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3, b=5, c;
  c = a + b;
  printf("%d", c);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi ilk önce atama yapılacak değişken yazıldıktan sonra işlem yapılır. c değişkeninin değeri artık 8 olur ve terminal ekranına 8 yazılmış olur.


C programlama dilindeki aritmetik operatörlerin öncelik sırası temel matematik ile aynıdır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3, b=5, c;
  c = a + b * b;
  printf("%d", c);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi işlem üzerinde çarpma işleminin önceliği bulunduğu için önce b değişkeni ile b değişkeni çarpılır ve daha sonra a değişeni ile toplanır. Yani c değişkeninin değeri 28 olmuş olur ve terminal ekranında 28 yazılmış olur.


Bu işlemlerde önceliği belirtmek için matematikteki gibi parantez işareti de kullanılır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3, b=5, c;
  c = (a + b) * b;
  printf("%d", c);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi çarpma işleminden önce parantez içindeki işlem yapılacağı için c değişkenin değeri bir önceki örnekten farklı çıkacaktır. Önce parantez içerisinde a ve b değişkenleri değerleri toplandıktan sonra b değişkeni değeri ile çarpılarak c değişkeni değeri 40 olacak ve terminal ekranında 40 yazılmış olacak.1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3, b=5;

  printf("%d", a+b);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi a ve b değişkenlerinin değerlerinin toplamını c gibi başka bir değişene atamamıza gerek yok. printf fonksiyonu içerisinde de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu yöntemle de terminal ekranında 8 yazmış olur.


Son olarak bir değişkenin mod işleminin nasıl kullanıldığını örnek üzerinde inceleyelim.


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
#include <stdio.h>

int main(){
  int a=3, b=5, c;
  c = b % a;

  printf("%d", c);

  return 0;
}

Örnek kod üzerinde görüldüğü gibi % (mod) işlemi b değişkeni değerinin a değişkeni değerine bölümünden kalan sayının c değişenine atanmasını anlamına gelir. Yani 5'in 3'e bölümünden kalan 2 değeri c değişkenine atanır ve terminal ekranına 2 yazılmış olur.