C programlama #Bölüm 3# Veri Tipleri

C programlama dili eğitim serimizin önceki bölümlerinde ekrana yazı yazdırmıştık, şimdi ise ekrana bir sayı yazdırmayı deneyelim ve ardından bu sayıları veri içerisinde değiştiriyor olacağız. Bir önceki dersi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Veri Türlerinin Tanımlanması

1
2
3
4
5
6
7
#include<stdio.h>

int main(){
    printf("3");

    return 0;
}

Mesela Bu örnekte ekrana sayı yazdırmayı başardık. Ancak ya sayı işlemler sonucunda değişebilen değişken bir sayı olsaydı? Şimdi ise bir örnekte değişken bir sayı yazdıralım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include<stdio.h>

int main(){
    int a = 3;

    printf("%d",a);

    return 0;
}


Şimdi tekrar ekrana 3 yazdırdık ama bu sefer bir fark var. Çünkü değişken değiştikçe ekranda yazan sayıda değişebilecek.


Veri Tipi Çeşitleri

Pekela, değişken mantığını kavradığımıza göre ondan sonra değişken tanımlarken kullandığımız tanımları tek tek inceleyelim.

Başka bir deyişle int ifadesi değişkeninin türünü programa bildirmektedir. Peki ya kaç çeşit değişken türü var? Kısaca kullanacağımız veri tipleri şunlar;

Veri Tipinin TürüTaşıdığı Değişken Tipi
intTam sayı verileri için
float veya doubleOndalık sayı verileri için
charKarakter verileri için
stringYazı verileri için
voidVeri tipi belirtilmemiş ise

Değişkenlerin Adlandırılması

En önemlisi ifadesi değişkene verilen isimdir. Bu nedenle değişkeni yazdırmak için çağırırken de ismi ile sesleniriz. Peki ya değişken isimleri nasıl olmalı? Değişken ismi yazılırken Türkçe karakter kullanılmamalı, ilk harfinde rakam olmamalı ve daha önce C dilinde tanımlanmış anahtar kelimeleri olmamalı, alt çizgi ‘_’ haricinde özel karakter veya noktalama işareti kullanılmamalı. Şimdi birkaç değişken ismi örnek verelim. (Yeşiller, değişken ismi olarak kullanılabilir. Kırmızılar, değişken ismi olarak kullanılamaz.)

a ahmet Ali mEhMet vize_notlari not1 not2

1not vize.notlari auto double int struct break else long
break switch case enum register typedef char exturn string
return union const float short signed unsigned continue for
void default goto sizeof volatile do if static while

Değişken isimlerinde kesinlikle büyük küçük harf kullanımına dikkat edilmeli! ahmet ile Ahmet ve hatta aHmet hepsi birbirlerinden farklı değişkenleri temsil ederler.


Printf Değişken Çağrılması

Örneğin ekrana yazdırırken printf fonksiyonunun içerisine yazdığımız %d ifadesi o yere bir int değişkenin geleceğini gösterir. Mesaj bittikten sonra virgül ile değişkenin ismi eklenir. %d ifadesi int değişken yazdırmak için ise diğer değişkenleri çağıracağımızı göstermek için hangi ifadeleri kullanmalıyız? Yukarıda kısaca belirttiğimiz değişken türleri bu göstergeler şunlar;

Veri Tipi TürüÇağrı İfadesi
int%d ifadesi
float veya double%f ifadesi
char%c ifaesi
string%s ifadesi

Sonuç olarak c programlama dilinde değişkenleri sıklıkla kullanacağız. Başka bir değişle onların adlandırılması ve takibi kesinlikle çok önemli olacaktır.


Bir sonraki bölümümüzde ise veri tiplerinin cihaz hafızasında nasıl yer kapladıklarını detaylı şekilde göreceğiz. Bu makaleye buradan ulaşabilirsiniz.