Dijital Elektronik #Bölüm 2# Dijital Sistemlere Giriş

Bölüm 1′ de günlük hayattan örnek vererek açıkladığımız analog ve dijital sistemlerin bu bölümde kavramsal olarak açıklayacağız ve dijital sistemlere giriş yapacağız. Eğer bölüm 1′ i okumadıysanız buradan ulaşabilirsiniz.

Sinyal ve Elektriksel Sinyal Nedir?

Sinyal; fiziksel bir değişkene ait veri dizilerine sinyal denir. Örnek verecek olursak osiloskop ekranında incelediğimiz gerilimin zamana göre değişimi bir Elektriksel Sinyaldir.

Analog Sinyal Nedir?

Dİjital sistemlere giriş yapmadan önce bir birine sıkça karıştırılan analog ve dijital kavramlarını iyi anlamak ve birbirinden ayırt edebilmek gerekir.

Sahip oldukları değerler belirli sınırlar içerisinde devamlı olarak değişen büyüklük, Analog Büyüklük olarak isimlendirilir. Kısacası sonsuz sayıda ara değer alabilen büyüklük, analog büyüklük olarak tanımlanır.

Analog sinyal (Analog işaret); fiziksel bir büyüklük bilgi şekline dönüştürülürken bilgiyi temsil eden işaret doğrudan fiziksel büyüklüğün benzeri ise oluşan işaret Analog işarettir. Analog sinyaller bize istediğimiz bir zamanda bir değer gösterebilir. Çünkü analog sinyaller sürekli zamanlı sinyallerdir.Analog Sinyal

Analog Gösterge

Dijital Sinyal nedir?

Dijital sinyal; herhangi bir anda sadece sınırlı sayıda ayrık değer alabilen sinyallerdir. Kısacası “dijital sinyaller ayrık zamanlı sinyallerdir.” diyebiliriz. Örneğin; 0.50 V aralıklı değerlere sahip 0 ile +5 V arasında değişen dijital bir sinyalin herhangi bir anda alabileceği değerler (0V, 0.5V, 1V, 1.5V, 2V, 2.5V, 3V, 3.5V, 4V, 4.5V, 5V)’ dir.

Dijital sinyallerin bir diğer adı ise sayısal sinyal olarak geçer. Dijital sinyaller yalnızca iki değere sahip işaret şeklinde gösterilir. Bu değerler 1 yada 0 dır. Yani buna kısaca varlık yada yokluk diyebiliriz. Peki bu neyin varlığı veya neyin yokluğudur? Tabi ki bu hayatımızın vazgeçilmezi olan elektrik akımının varlığı veya yokluğudur. Yukarıda 0 ile +5V arasında 0.50V aralığa sahip bir dijital sinyalin alabileceği değerleri göstermiştik. Ama şuan dijital sistemler 1 yada 0 ile gösterilir diyoruz. Burada 0 ile +5V arasında geçen ara değerler kafa karışıklığına sebep olabilir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Örneğin bizim dijital sistemde +5V değeri 1 olsun yani elektrik akımı var, 0V değeri 0 olsun yani elektrik akımı yok. Burada ki ara değerler ise bu sinyalin ne kadar hassas olduğunu gösterir diyebiliriz. Yani +5V ile 0V arasında bir ölçeklendirme yapmış olduk. Örneğin sinyalimiz 2.5V ile 0V arasında 0 kabul edebiliriz anlaşılacağı üzere 2.5V dan 5V a kadar 1 kabul edebiliriz.

Şimdi asıl soruya gelelim. Neden bu dijital sistemler 1 yada 0 olarak ifade ediliyor yada neden bunlar elektriğin varlığı yada yokluğu olarak belirtiliyor? Bu soruya verilecek en iyi yanıt dijital sistemlerdeki verilerin bit adı verilen ve sadece 1 ile 0 değerlerini alan temel yapı taşlarının sonlu sayıdaki kombinasyonları ile ifade edilmesidir.

Bu kavramları anladığımıza göre dijital bir sinyal ile analog bir sinyalin farkını ayırt edebiliriz.
Dijital Sinyal

Dijital Gösterge

Analog ve Dijital Sinyal Arasındaki Farklar

Analog sinyal ve dijital sinyaller arasındaki en büyük fark analog sinyaller sürekli sinyallerdir, dijital sinyaller ise ayrık zamanlı sürekli olmayan sinyallerdir.

Dijital Sistemler

Sayısal (dijital) bir devre tasarlarken dijital sinyallerden yararlanırız yani bundan sonra göreceğimiz konularda 1′ ler ve 0′ lar ile uğraşacağız.

Dijital sistem; Bir dijital sistem, pek çok dijital modül ve dijital devrenin belli amaçları yerine getirmek için bir araya getirildiği genel yapıya verilen isimdir.

Dijital sistemlere örnek verecek olursak bunlar bilgisayarlardan tutunda trafik ışıklarına, hesap makinalarına kadar günlük hayatta kullandığımız çoğu elektronik cihazda mevcuttur.