Python programlama #Bölüm 2# print Fonksiyon Kullanımı


Terminal ekranında mesaj yazdırmak için print fonksiyonunu kullanıyorduk. Şimdi ise print fonksiyonun kullanımını öğrenelim.

1
print("electronic spider") # adımızı ekranda yazdıralım

Yukarıdaki kodu derleyip çalıştırdığımız zaman terminalde “electronic spider” çıktısını görmüş oluruz.


Adımızı alt alta yazdırmak için \n ifadesini kullanabiliriz. Bir örnek kod ile pekiştirelim.

1
print("electronic \n spider")

Tamamdır bu örnek kodu derleyip çalıştırdığımız zaman terminal ekranında
electronic
spider
yazdığını görüyoruz.


Şimdi mesaj yazılarının arasına ifade koymanın daha rahat bir metoduna bakalım.

1
print("23","04","1920", sep="/")

Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi 23 nisan 1920 'yi yazdırmak istersek tarihlerin arasına tek tek / ifadesi koymak yerine mesajlar arasına sep komudu ile / işarete koymuş oluyoruz. Yani terminal ekranında 23/04/1920 yazmış oluyor.

Mesaj bilgilerinin aralarına koymuş olduğumuz virgül ifadeleri eğer bir sep komudu tanımlamazsak kelimeler arası boşluk olarak terminal ekranında gözükür. Farklı mesajlarınız var ve bunları boşluksuz yazdırmak isterseniz de mesajları virgül ile değil + işareti ile ayırmanız yeterli olur.


+ işaretinin mesaj bilgilerinin toplayıp yan yana yazdırdığını öğrendik. Demek oluyor ki mesajlar kendi aralarında veya sayı değerleri ile matematiksel işlemlere uğrayabilirler. İlerleyişimiz çok güzel. O zaman terminal ekranına 41 kere maşallah yazdıralım. Bunları tek tek yazarsak yorulabiliriz.

1
print("masallah\n"*41)

Örnek kodu derleyip çalıştırdığımızda terminal ekranında 41 kere alt alta masallah yazdığını görürüz.