Temel Elektrik Elektronik #Bölüm 1# Elektrik Nedir?

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş elektriği bu bölümde enine boyuna inceleyeceğiz.

Temel elektrik ve elektroniğe ilgi duyan, bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen kişilerin yapacağı ilk iş elektrik alanında sıkça kullanılan temel terimleri kavramaları olacaktır. Bu bölümde en temel kavram olan elektrik ile başlayacağız.

Atom Nedir?

Elektrik nedir sorusuna yanıt bulabilmek için atomdan başlamamız lazım. Atom herkesin ilkokulda öğrendiği gibi maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır.

Atom bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşmuştur. Atomun çekirdeği proton ve nötrondan oluşur. Protonlar pozitif yüklüdür, nötronlar ise yüksüzdürler. Çekirdeğin etrafında dönen elektronlar ise negatif yüklüdür. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde yörüngelerinde hareket ederler.

Atom Çekirdeği

Atom Ve Elektrik Arasındaki İlişki

Atomda bulunan elektronlar her zaman hareket halindedirler. Atoma yeterli miktarda enerji verildiğinde, elektronlardan biri yörüngesinden çıkıp serbest dolaşır hale gelir. Bu olduğunda atomda net bir pozitif yük oluşur, serbest dolaşan elektronda negatif yüklüdür. Aslında bu yükler her zaman vardır ama atom içinde birlikte olduğunda birbirini dengeleyip nötr olurlar. Bütün bir atomun net yükü sıfırdır.

Atomlar yörüngelerinde elektron çıkmasından pek hoşlanmazlar anlayacağınız bir atomdan elektron ayrıldığında atomun dengesi bozulur. Atomun dengesi bozulduğunda atom yeniden dengelenmek ister ve yakınından geçen elektronları (bir başka atomdan kopan) yörüngesine katar.

Atomların elektron alıp vermesi ile bir elektron hareketi oluşur bu elektron hareketi elektriği oluşturur kısaca elektriği elektron hareketi olarak tanımlayabiliriz.