Temel Elektrik Elektronik Bölüm #10# Elektrik Akımının Etkileri

Elektrik akımı oluşumu itibarı ile bazı etkileri de beraberinde getirir. Bu yazımızda elektrik akımının genel etkilerini inceleyeceğiz.

Isı Etkisi

Elektrik akımının oluşmasını sağlayan elektronların hareketi sırasında birbirleri ile yapmış oldukları sürtünme sonucunda akımın geçtiği her yerde belirli bir miktarda ısı meydana gelir. Tabi bu ısı miktarı elektrik akımının üzerinden aktığı iletkenin direncine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İletken direncindeki yükselmeye bağlı olarak ısı miktarı artar.

Elektriğin Isı Etkisi

Elektrik akımının ısı etkisinden faydalanılarak birçok cihaz üretilmiştir. Bu cihazların bircoğunu günlük hayatta kullanıyoruz. Evimizde bulunan ısıtıcılar, fırınlar, elektrikli ocaklar, elektrik akımının ısı etkisinden yararlanılarak yapılmış bazı cihazlardır.

Işık Etkisi

Elektrik akımı bazı iletkenlerin üzerinden geçerken ortama ışık yayar. Birçok sektörde elektrik akımının ışık etkisinden faydalanılarak çeşitli uygulamalar yapılır. Aydınlatma, eğlence sektörü, tehşis ve tedavi amaçlı tıp uygulamaları, haberleşme teknolojisi vb. gibi alanlarda elektrik akımının ışık etkisi kullanılır.

Elektriğin Işık Etkisi

Kimyasal Etkisi

Elektrik akımı asit, baz ve tuzlu su, sıvı bileşiklerinden geçirilince sıvı iyonlarına ayrılır. Bu iyonlar elektron taşıyıcı durumuna geçerek sıvıdan elektrik akımı geçişini sağlarlar. Elektrik akımından faydalanılarak, sıvı içerisinde çözünmüş olan kimyasal maddelerin ayırt edilmesine elektroliz denir.

Elektriğin Kimyasal Etkisi

Manyetik Etkisi

Eğer bir telden akım geçirirsek tel etrafında manyetik alan oluşur. Elektrik akımının manyetiklik oluşturma etkisinden faydalanılarak elektrik makinaları, sensörler vb. gibi cihazlar üretilmiştir.

Elektriğin Manyetik Etkisi