Temel Elektrik Elektronik #Bölüm 4# Temel Elektrik Devresi

Basit bir elektrik devresi hangi elemanlardan oluşur sorusuna bu yazımızda cevap vereceğiz.

Basit bir elektrik devresi:

  • Güç kaynağı
  • Alıcı
  • Anahtarlama elemanı
İletken (kablo)
Basit Elektrik Devresi
Basit elektrik devresi

Yukarıdaki şekilde basit bir elektrik devresi verilmiştir. Devrede verilen ve V1 olarak adlandırılan 5V’ luk güç kaynağının devredeki görevi devrede bir potansiyel fark oluşturup devrede akım akmasını sağlamaktır. Anahtarlama elemanı ise devredeki akım akışını kontrol altına alır. Anlayacağınız anahtarlama elemanı devreden geçen akımı keserek yada akım akışına izin vererek devredeki akım kontrolünü yapar. Alıcı olarak adlandırdığımız yani elektrik enerjisi ile çalışan cihazımız devrede bir direnç görevi yapar ve basit elektrik devremizde direnç olarak gösterilir (R1 ile gösterilen devre elemanı).


Basit Elektrik Devresi

Basit elektrik devremizin en önemli elemanlarından biri devrede kullanılan ve akımı taşıyan iletken kablomuzdur.

Açık Devre

Açık devre akım iletiminin olmadığı devredir. Devrede akım iletiminin olmaması devrede kullanılan anahtar elemanının açık olması, sigortanın atması, devrede kullanılan iletkenin kopması gibi nedenlerden dolayı kaynaklanır.

Açık Elektrik Devresi
Açık devre

Kapalı Devre

Kapalı devre devredeki iletkenden akımın geçtiği ve alıcıya ulaştığı devredir.

Kapalı Elektrik Devresi
Kapalı devre

Kısa Devre

Devrede anahtar kapalı iken devreden akan akım alıcıya ulaşmadan devresini kısa yoldan tamamlıyorsa bu devre kısa devre olarak adlandırılır.

Kısa Devre
Kısa devre

Kısa devre olayı elektrik ve elektronikte sıklıkla karşılaşılan bir olay. Elektrik devrelerinin kısa devre olmasının sebebi elektrik akımının her zaman en kolay ve en kısa yolu seçmesinden kaynaklanır. Bir elektrik devresinde elektrik akımı her zaman devreyi tamamlayabileceği en kolay yoldan tamamlar. Tabi eğer gidebileceği kolay bir yol varsa…