Temel Elektrik Elektronik #Bölüm 5# Doğru Akım / Gerilim

Elektrikte iki farklı akım türü vardır. Bunları doğru akım ve alternatif akım olarak adlandırabiliriz. Bu yazımızda sadece doğru akımı konu alacağız.

Doğru akım, DA ya da İngilizcesi olan direct current ve bunların baş harfleri ile oluşturulmuş DC şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu söylemlerin hepsi doğrudur.

Doğru akımı, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akım olarak tanımlayabiliriz. Yönü değişmeyen akımdan kastımız akımın sadece pozitiften negatife doğru akmasıdır. Akım DC gerilim kaynağının pozitif kısmından çıkıp negatif kısmına gelerek yolunu tamamlar. Yani anlayacağınız doğru akım her zaman DC kaynağın + ucundan çıkar ve alıcıya uğrayarak kaynağın – ucuna girer.

Doğru akımın zamana bağlı değişimi
Doğru akımın zamana bağlı değişimi

Doğru akımın zamana bağlı olarak değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe bakıldığında akan zaman içinde akımın yönünde bir değişim meydana gelmemiştir. Yani akım sadece zaman çizgisinin üstünde bir yol izlemiştir. Eğer akım grafikte verilen zaman çizgisinin altına da inmiş olsaydı ve bu şekilde zaman grafiğinin bir altına bir üstünde bir değişim yapsaydı bu grafik doğru akıma ait olmazdı.

Ama sadece zaman çizgisinin üst tarafında bir değişim yapsaydı, bu akım da doğru akım olurdu. Bu durumdaki akım pek sağlıklı bir doğru akım olmazdı. Bunun nedeni bu şekildeki bir doğru akımda meydana gelen gerilim dalgalanmalarıdır. Aynı şekilde sadece zaman düzleminin altında akımda bir değişim meydana gelseydi bu akımda doğru akım olarak adlandırılırdı. Bu durumdaki doğru akım da pek sağlıklı bir doğru akım olmazdı.

Doğru akımın zamana bağlı değişimi
Pozitif tarafta regüle edilmemiş doğru akım

Negatif tarafta regüle edilmemiş doğru akım
Negatif tarafta regüle edilmemiş doğru akım

Pozitif tarafta regüle edilmemiş doğru akım
Pozitif tarafta regüle edilmemiş doğru akım

Negatif tarafta regüle edilmemiş doğru akım
Negatif tarafta regüle edilmemiş doğru akım

Yukarıdaki şekillerde bazı doğru akım grafikleri verilmiştir. Bu şekillerde verilen grafiklerde doğru akım grafiğidir. Ama bu doğru akımlarda gerilim dalgalanmaları söz konusudur. Bunlar ve bunlara benzer şekilde doğru akım grafiklerini artırabiliriz. Yani anlayacağınız doğru akım grafikleri sadece düz bir çizgi değildir. Önemli olan zaman düzleminin altından üstüne periyodik bir şekilde akım geçişinin olmamasıdır.

Yukarıdaki şekillerde verilen doğru akım grafikleri regüle edilmemiş yani gerilim dalgalanmaların fazla olduğu doğru akım grafikleridir. Bu akımlar regüle edilerek, gerilimdeki dalgalanmalar azaltılıp daha sağlıklı bir DC elde edilir.