Temel Elektrik Elektronik Bölüm #8# Alternatif Akım / Gerilim Sinüzoidal Dalga Sinyali


Alternatif akımda, alternatif akıma özel bazı kavramları anlamak açısından, en yaygın olarak kullanılan alternatif akım formlarından sinüzoidal sinyali bu yazımızda ele alacağız.

Sinüzoidal sinyale geçmeden önce sinyalin ne olduğunu öğrenelim.

Sinyal Nedir?

Tanım olarak sinyal (işaret), fiziksel değişkenlerin durumu hakkında bilgi taşıyan ve matematiksel olarak fonksiyon (işlev) biçiminde gösteren kavrama denir. Yani anlayacağınız gerçekleşen fiziksel değişimleri insanoğlu daha kolay anlamak ve anlamlandırmak için bu büyüklükleri kağıda bazı matematiksel formüller ve grafikler ile yazmışlardır.

Sinüzoidal Dalga Sinyali Nedir?

Sinüs dalgası veya sinüzoidal dalga sinyali özel bir dalga türüdür. Bu dalga türü matematiksel bir fonksiyon ile ifade edilir.

Sinüs Dalga Sinyali Matematiksel Fonksiyonu
Formül = f(t) = sin(wt) ya da f(t) = VMsin(wt + α)

açısal hızdır (Açısal hız, bir objenin birim zamandaki açısal olarak yer değiştirme miktarına verilen isimdir) ve w = 2πf olarak ifade edilir. t ifadesi zamanı gösterir. Burada verilen VM , sinyalin tepede aldığı maksimum değeridir. α ise burada faz farkıdır (Faz farkı, sinyalin zaman düzleminin sıfır noktasından kaç derece uzakta ya da yakında olduğunun bir göstergesidir).

Sinüzoidal dalga sinyali, elektrik ve elektronik için önemli bir dalga şeklidir. Elektrik ve elektronikte sinüs dalgası alternatörün (Alternatör, mekanik enerjiyi alternatif akıma çeviren elektromekanik bir aygıttır) dairesel dönme hareketinden dolayı oluşan bir şekildir. Yani anlayacağınız sinüs dalgasının ortaya çıkışı ya da bu şekilde bir dalganın oluşumu tamamen elektrik üretimi yaparken kullanılan alternatörlerin dairesel dönme hareketlerinden kaynaklanıyor.

Alternatif akım / gerilim üretimi ileriki yazılarda detaylı olarak anlatılacaktır. Bu yazımızda sadece sinüzoidal dalga şekli hakkında ve bunun matematiksel fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmanız için yazılmıştır.